• 25% rabatu w Klubie
  • Darmowa dostawa od 75zł dla Klubowiczów
  • Wysyłka nawet w 24h
  • Unia Europejska

Projekt UE

Strona główna » Projekt UE

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Innowacje

One Day More Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Innowacje na 366 dni w roku ! Opracowanie nowych projektów wzorniczych produktu zdrowej żywności – kulek z granoli

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (PPP) oraz zakup usług towarzyszących wdrożeniu, których efektem będzie nowy projekt wzorniczy linii produktu – kulek z granoli.

Realizacja PPP doprowadzi do wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu, co umożliwi firmie OneDayMore zajęcie pozycji niekwestionowanego lidera na polskim rynku oraz wzrost konkurencyjności na europejskim rynku zdrowej żywności. Przewagą, która istotnie wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności będzie oferowanie na rynku kulek z granoli, które składać się będą ze składników pochodzenia naturalnego, wzbogacanych owocami, orzechami, pestkami, ziarnami itp.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie, w terminie do końca 06.2020 r., nowego projektu wzorniczego i wdrożenie na rynek nowej linii produktów – kulek z granoli.

Cel główny projektu zostanie zrealizowany w wyniku osiągnięcia trzech celów szczegółowych:

  1. Zaprojektowanie koncepcji wzorniczej kulek z granoli pod względem smaku oraz strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego na podstawie bezpośrednich badań konsumenckich o charakterze jakościowym.
  2. Stworzenie finalnych wzorów projektowych smaków dla kulek z granoli oraz przeprowadzenie testów nad nowym produktem.
  3. Opracowanie etykiet i opakowań dla kulek z granoli.

Rezultaty projektu:

Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych – 1 szt.

 

Efekty projektu:

  1. Zwiększenie rynku zbytu poprzez wprowadzenie nowych produktów na zagraniczne rynki zbytu – rynek niemiecki.
  2. Zwiększenie grona odbiorców wpłynie bezpośrednio na zwiększenie przychodów i rentowności firmy.
  3. Rozwinięcie know-how będące jednym z kluczowych aktywów Wnioskodawcy.
  4. Wzmocnienie potencjału do reinwestowania zysku w intensyfikację działalności i prac wykonywanych przez funkcjonujący w ramach przedsiębiorstwa Dział Technologii, Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 555 222,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 383 690,00 PLN

 

 

Tytuł projektu: Innowacje na 366 dni w roku! Wzrost konkurencyjności firmy OneDayMore Sp. z o.o. sp. k. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym

Cel projektu: Wdrożenie nowej linii produkcyjnej wraz z dodatkowym sprzętem umożliwiających integralnie wytworzenie dwóch innowacyjnych produktów.

Efektem realizacji projektu: Wprowadzenie dwóch innowacyjnych produktów: granoli oraz kulek z masy granolowej

Całkowita wartość projektu: 2 160 385,53
Wkład Funduszy Europejskich: 790 384,95